Hệ thống đăng ký dự thi sau đại học

Vui lòng chọn Kỳ thi tuyển sinh bên trái và tiếp tục thực hiện quy trình

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống tại đây

Trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 (phân hiệu Quảng Ngãi)

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 15/08/2020

Ngày hết hạn nhận hồ sơ: 31/12/2020