Hệ thống đăng ký xét tuyển sau đại học

Vui lòng chọn Đợt xét tuyển bên trái và tiếp tục thực hiện quy trình

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống tại đây

Trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (cơ sở chính TP.HCM)

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 08/08/2022

Ngày hết hạn nhận hồ sơ: 15/10/2022